Välj en sida

Friskvårdskortets allmänna villkor

Allmänna villkor 2020-2021

Friskvårdskort
Friskvårdskortet är ett klippkort som ger dig rabatterad anmälningsavgift på våra idrotts- och friluftskurser. Genom att teckna ett Friskvårdskort med Aktivt Uteliv förbinder sig kunden till följande villkor.

Giltighetstid
Friskvårdskortet är giltigt i ett år från utfärdandedatumet.

Användning och begränsning
Kortet kan användas till att gå någon av våra grund- eller fortsättningskurser, i dagsläget har vi nio olika kurser som är godkända motion- och friskvårdsaktiviteter av Skatteverket. Kortet kan maximalt nyttjas för det antalet kurser som definieras på kortet (2, 3 eller 4 kurser). Att delta på en kurs måste alltid föregås av en platsreservation/anmälan till ett specifikt kursdatum. Anmälningsavgiften löses in i samband med kursen.

Aktiviteter
Friskvårdskortetet gäller för våra grund- och fortsättningskurser i mountainbike, havskajak, landsvägscykling, rullskidor, Stand Up Paddling, längdskidor och långfärdsskridskor. I anmälningsavgiften ingår även den utrustning du behöver för att utöva aktiviteten.
Observera att du inte kan hyra utrustning separat med Friskvårdskortet, oavsett aktivitet, eftersom hyra inte är godkänd som en skattefri motion- och friskvårdsförmån av Skatteverket sedan 2018-01-01.

Betalning och priser
Friskvårdskortet betalas i förskott, innan det nyttjas första gången, genom kort- eller fakturabetalning. Friskvårdskortet finns i tre prisklasser: 1399 kr för två kurser, 1999 kr för tre kurser och 2499 kr för fyra kurser. Priser inklusive moms, 25 procent.

Skattefri personalvårdsförmån
Friskvårdskortet räknas som en skattefri motions- och friskvårdsförmån enligt Skatteverkets regelverk eftersom både klippkort och kurser för de aktiviteter som ingår i Friskvårdskortet står med på Skatteverkets lista över godkända, avdragsgilla motions- och friskvårdsaktiviteter. Det stöds även av ett utlåtande inhämtat från deras rättsliga expert.
Observera att hyra av utrustning inte ingår i Friskvårdskortet eftersom det inte anses som avdragsgill friskvård enligt Skatteverket.

Kundens ansvar
Friskvårdskortet är personligt och kunden ska på uppmaning kunna uppvisa giltig legitimation när kortet används. Det åligger kunden att själv anmäla sig till specifika kursdatum och att hålla rätt på kortets giltighetstid. Kunden förbinder sig att följa de säkerhetsdirektiv som instruktören ger på kursen.

Aktivt Utelivs ansvar
Aktivt Uteliv ansvarar för att kursdatum för ovan nämnda aktiviteter ska finnas bokningsbara om årstiden tillåter det. Aktivt Uteliv ansvarar också för att tillhandhålla utbildade instruktörer för att leda kurserna.

GDPR och personuppgiftsbehandling
Vi samlar in och behandlar uppgifter om dig enbart för fastställda ändamål och alltid med stöd av en laglig grund. Ändamålet med personuppgiftsinhämtningen är: att behandla din beställning, hantera ditt konto, behandla betalningar och leverera produkter. Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som vi har anledning att behålla dem. Du har rätt till att begära information om dina personuppgifter som vi behandlar. Du har rätt att när som helst begära rättelse eller radering av dina uppgifter som du anser vara felaktiga.