I morse diskuterade P4 Västmanland om man har rätt att ropa ”ur spår!” i skidspåret, eftersom det inte blev mycket till diskussion spinner vi vidare på ämnet och presenterar här:

Vett och etikett i längdspåret!
1.
I skidspår med dubbla spår är det snabbare åkare som hinner i fatt en långsammare åkare som ska kliva ur spåret för att passera. Men det ska givetvis göras med hänsyn, allt för snäva omkörningar uppskattas inte.

2. Vid enkelspår, t.ex. på norra Rönnby, kan det vara omöjligt att passera en åkare som man åker i fatt. Då bör den långsammare åkaren kliva ur spår och släppa förbi den som passerar. Men det är fortfarande ohövligt att ropa ”ur spår!”. Ett ”ursäkta, får jag passera” följt av ett ”tack” är mycket trevligare.

3. Hänsyn ska även visas mot själva skidspåret. I backar saxar och plogar man bredvid skidspåret, annars blir det förstört.

4. Tänk på var du riktar stavspetsarna om du ställer dig i fartställning. De ska peka rakt bakåt, inte rakt upp i luften som de gör om du sträcker underarmarna ned mot marken. Annars riskerar andra åkare som passerar dig att få dina stavspetsar i ansiktet. Nedan ser du hur det inte ska se ut, till vänster, och hur det ska se ut, till höger.

längdåkning